Sydney - Việc Làm - SHOP BANH MI VỨNG RANDWICK Can tưyển thợ làm bánh

SHOP BANH MI VỨNG RANDWICK Can tưyển thợ làm bánh

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

SHOP BANH MI VỨNG RANDWICK Can tưyển thợ làm bánh mì part time or fưll tinie. Trả toong cao cho nợưỌỉ có tay nghê. Thời gian làm từ: 11’30pm to 6 30 am. Liên lac số diện thoai: EXPIRED2 966 797 (gọi Neư không bát máy sê goi lại saư. 5aư 5pm nhan tin only)


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 06/05/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE10

Lượt Xem: 383


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap