Melbourne - Việc Làm - Nhà hàng vùng Fitrzoy (gần

Nhà hàng vùng Fitrzoy (gần

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Nhà hàng vùng Fitrzoy (gần Parliament station) cần tuyển nhân viên chạy bàn. Yêu cầu tiếng anh vì khách chủ yếu là tây, có kinh nghiệm chạy bàn Liên hệ chị Minh EXPIRED2433237 (message only)
Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE

Ngày Đăng: 02/12/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 244

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap