Melbourne - Việc Làm - Nhà hàng vùng Cheltenham/Mentone 3194,

Nhà hàng vùng Cheltenham/Mentone 3194,

Quảng cáo đã bị xóa.

Nhà hàng vùng Cheltenham/Mentone 3194, Melbourne cần tuyển: 1) FOH / chạy bàn: - ưu tiên có kinh nghiệm, ko có kinh nghiệm sẽ được đào tạo - Giao tiếp tốt tiếng anh vì phục vụ khách Tây - lương thoả thuận - nhà hang nằm ngay Cheltenham train station nên tiện cho các bạn ơ Springvale / noble park... Thời gian làm việc sẽ thảo luận phù hợp với thời gian của bạn . Liên hệ ‭: EXPIRED0 585 011‬ ( Phil owner) Busy Vietnamese restaurant in Cheltenham , Melbourne, Victoria requires a new team member: - must be able to take directions - Work in a team environment - Call / message Phil EXPIRED0 585 011‬ ( owner)
Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE

Ngày Đăng: 04/11/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 211

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap