Melbourne - Việc Làm - Nhà hàng ở chợ footscray

Nhà hàng ở chợ footscray

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Nhà hàng ở chợ footscray Melbourne cần tuyển chạy bàn phụ bếp có anh chị nào muốn thử việc thì nhắn tin Sđt EXPIRED3280741 thank you


Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE

Ngày Đăng: 17/02/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 602


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap