South Brisbane - Việc Làm - Nhà hàng ở West End Garden, South Brisbane cần tuyển waiter/ waitress

Nhà hàng ở West End Garden, South Brisbane cần tuyển waiter/ waitress

Yêu cầu có kinh nghiệm, must speak fluently English
Có kinh nghiệm phụ vụ Chinese and Vietnamese food
Liên Hệ

Khu Vực: SOUTH BRISBANE

Ngày Đăng: 14/10/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 126

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

© RaoVatUc.com 2014-2020 - All Rights Reserved Terms of service Liên hệ Sitemap