Shailer Park - Việc Làm - Nhà hàng ở Shailer Park cần người phụ chạy bàn ( chủ yếu lấy order)

Nhà hàng ở Shailer Park cần người phụ chạy bàn ( chủ yếu lấy order)

Thời gian : Làm 4pm-9pm. Cần có kinh nghiệm lương ổn .có khai thuế.
Liên Hệ

Khu Vực: SHAILER PARK

Ngày Đăng: 28/09/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 314

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

© RaoVatUc.com 2014-2020 - All Rights Reserved Terms of service Liên hệ Sitemap