Brisbane - Việc Làm - Nhà hàng gần City cần tìrn nậm thợ xào bên đồ Tàu

Nhà hàng gần City cần tìrn nậm thợ xào bên đồ Tàu

Nhà hàng gần City cần tìrn nậm thợ xào bên đồ Tàu, làm dầu quợt & chắp mạ. Điêu kiện làm việc dệ dàng, lương bong phù hợp. Lien lac chi Trang.
Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 21/08/2020

Liên Hệ: 0423 817 817

Tên: LE10

Lượt Xem: 442

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

© RaoVatUc.com 2014-2020 - All Rights Reserved Terms of service Liên hệ Sitemap