Brisbane - Việc Làm - Nha hang can nguoi phụ bep

Nha hang can nguoi phụ bep

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Nha hang Sago vung kelvin grove (QUT) can tuyen nhan vien nam or nu dieu duoc! # Bep xao # Ra món soup và món hàn # Cuốn gỏi cuốn, bun va com 🕶 Ca sang : 9am- 3pm 🕶 Ca toi : 4:45pm- 9:15pm Vui long gui tn sdt EXPIRED2246799
Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 21/01/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 466

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


Terms of service Liên hệ Sitemap