Brisbane - Việc Làm - Nhà hàng cần người lấy order và phụ

Nhà hàng cần người lấy order và phụ

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Nhà hàng cần người lấy order và phụ bếp. Nhanh nhẹn và siêng năng, cỏ kinh nghiệm càng tot. Làm từ 5 - 7 ngày/tuần. UI: EXPIRED1 EXPIRED 646. PP695-ONG


Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 05/05/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE10

Lượt Xem: 402


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap