Brisbane - Việc Làm - Nhà hàng cách Inala 10 phút lái xe, cần thợ

Nhà hàng cách Inala 10 phút lái xe, cần thợ

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Nhà hàng cách Inala 10 phút lái xe, cần thợ chiên, biêt tiếng Anh, cần kinh nghiệm, làm từ 4pm - 9pm, 6 ngày/tuần. Cũng cần người chạy bàn, biết tiếng Anh có kinh nghiệm, làm từ thứ Ba - Chủ Nhạt, từ 5pm - 9pm. Ưl: EXPIRED6 588 622.


Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 22/04/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE10

Lượt Xem: 477


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap