Sydney - Việc Làm - Nhà hàng Viet/Cafe ở Ferntree

Nhà hàng Viet/Cafe ở Ferntree

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Nhà hàng Viet/Cafe ở Ferntree Gully(Burwood Hwy).Cần Barista Có kinh nghiêm .Nhân viên chạy bàn và phụ bếp. Xin liên lạc:EXPIRED3818611


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 20/05/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 555


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap