Newington - Việc Làm - Nhà hàng Việt ở Newington cần tuyển phụ bếp các ngày t6,t7 và chủ nhật

Nhà hàng Việt ở Newington cần tuyển phụ bếp các ngày t6,t7 và chủ nhật

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Chủ vui tính thân thiện.
Ưu tiên có kinh nghiệm không có kinh nghiệm thì sẽ training
Liên Hệ

Khu Vực: NEWINGTON

Ngày Đăng: 30/11/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 567

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap