Forest Lake - Việc Làm - Nhà hàng Việt Nam tại Forest Lake cần đầu bếp biết nấu an món Việt Nam và xào, làm việc 5 ngày/ tuần

Nhà hàng Việt Nam tại Forest Lake cần đầu bếp biết nấu an món Việt Nam và xào, làm việc 5 ngày/ tuần

Nhà hàng Việt Nam tại Forest Lake cần đầu bếp biết nấu an món Việt Nam và xào, làm việc 5 ngày/ tuần. Cần người phự bếp làm 5 ngày/túần, Cũng cần người chạy bàn, biết tiếng Anh làm việc cuối tuần.
Liên Hệ

Khu Vực: FOREST LAKE

Ngày Đăng: 16/10/2020

Liên Hệ: 0433 706 289

Tên: KIM90

Lượt Xem: 121

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

© RaoVatUc.com 2014-2020 - All Rights Reserved Terms of service Liên hệ Sitemap