Ipswich - Việc Làm - Nhà hàng Tàu Ipswich cần tìm 1 thợ xào hoặc nam phụ bếp làm full time, có thể nói được tiếng Anh, vui vẻ, hòa đồng

Nhà hàng Tàu Ipswich cần tìm 1 thợ xào hoặc nam phụ bếp làm full time, có thể nói được tiếng Anh, vui vẻ, hòa đồng

Nhà hàng Tàu Ipswich cần tìm 1 thợ xào hoặc nam phụ bếp làm full time, có thể nói được tiếng Anh, vui vẻ, hòa đồng. Làm từ 11am - 2.30pm, sau đó từ 4.30pm - 10pm. Cũng cần tìm 1 người thợ làm deep fry, công việc part time.
Liên Hệ

Khu Vực: IPSWICH

Ngày Đăng: 14/09/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: KIM90

Lượt Xem: 387

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

© RaoVatUc.com 2014-2020 - All Rights Reserved Terms of service Liên hệ Sitemap