Adelaide City - Việc Làm - Nhà hàng Salt and Pepper đang cần tuyển phụ bếp và thợ xào ở Adelaide

Nhà hàng Salt and Pepper đang cần tuyển phụ bếp và thợ xào ở Adelaide

Làm bắt đầu từ t3 đến t7
Ưu tien full -time
Morning: 10am (11am) - 3pm
Evening: 5pm - 9:30pm
Liên Hệ

Khu Vực: ADELAIDE CITY

Ngày Đăng: 17/11/2020

Liên Hệ: 0411 8 50 447

Tên: LE20

Lượt Xem: 38

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap