Mansfield Park - Việc Làm - Nhà hàng Ninh Kiều Mekong 2 cần tuyển 1 thợ xà và 1 waitress

Nhà hàng Ninh Kiều Mekong 2 cần tuyển 1 thợ xà và 1 waitress

Địa chỉ 412 Grand Junction Road, Mansfield 5012
Chỗ làm vui vẻ, hoà đồng
Ưu tiên có kinh nghiệm không có kinh nghiệm thì sẽ training
Liên Hệ

Khu Vực: MANSFIELD PARK

Ngày Đăng: 12/01/2021

Liên Hệ: 0416 576 777

Tên: LE20

Lượt Xem: 21

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap