Bankstown Area - Việc Làm - Nhà hàng Nhật ở Bankstown gần station tuyển kitchen staff

Nhà hàng Nhật ở Bankstown gần station tuyển kitchen staff

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Có thể làm được nhiều ngày và cuối tuần
Có kinh nghiệm làm vị trị tương tự, có kinh nghiệm làm đồ ăn Nhật thì càng tốt.
Có thể bắt đầu làm từ 4-5 ngày
T2-t6: 10am -10pm ( break 3-430pm)
T7-cn : 9:30 - 10pm ( breal 3-430pm)
Start imediately! Lương tốt và nhiều lợi ích khác.
Liên Hệ

Khu Vực: BANKSTOWN AREA

Ngày Đăng: 10/01/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 101

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap