West End - Việc Làm - Nhà hàng Mr Hong tại West End cần 1 thợ phụ xao đồ Tàu và 1 người phụ bếp đồ Việt

Nhà hàng Mr Hong tại West End cần 1 thợ phụ xao đồ Tàu và 1 người phụ bếp đồ Việt

Nhà hàng Mr Hong tại West End cần 1 thợ phụ xao đồ Tàu và 1 người phụ bếp đồ Việt. Yêu cầu có kinh nghiệm và có số thuế.
Liên Hệ

Khu Vực: WEST END

Ngày Đăng: 14/09/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: KIM90

Lượt Xem: 499

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

© RaoVatUc.com 2014-2020 - All Rights Reserved Terms of service Liên hệ Sitemap