Bankstown Area - Việc Làm - Nhà hàng Hanamaryua Bankstown tuyển nhân viên siêng năng chăm chỉ

Nhà hàng Hanamaryua Bankstown tuyển nhân viên siêng năng chăm chỉ

Có thể làm việc trong tuần
Yêu cầu có kinh nghiệm
Làm việc 5 or 4 days (Mon~Fri:10:00~10:00 break:3:00~4:30) (Sat~Sun:9:30~10:00 break:3:00~4:30)
Liên Hệ

Khu Vực: BANKSTOWN AREA

Ngày Đăng: 13/10/2020

Liên Hệ: 0422 0 22 506

Tên: LE20

Lượt Xem: 137

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

© RaoVatUc.com 2014-2020 - All Rights Reserved Terms of service Liên hệ Sitemap