Docklands - Việc Làm - Nhà hàng Docklands cần tìm người chạy bàn (prefer nữ 18-30t)

Nhà hàng Docklands cần tìm người chạy bàn (prefer nữ 18-30t)

Yêu cầu: có trách nhiệm với công việc
Mọi người trong shop hoà đồng thân thiện vui vẻ
Liên Hệ

Khu Vực: DOCKLANDS

Ngày Đăng: 12/01/2021

Liên Hệ: 0408 1 68 880

Tên: LE20

Lượt Xem: 51

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap