Sydney - Việc Làm - Nhà Hàng Việt Cần Nữ Chạy Bàn !!!!!

Nhà Hàng Việt Cần Nữ Chạy Bàn !!!!!

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Nhà hàng việt cần nữ chạy bàn ! Nhà hàng vùng Hurstville , parramatta, Eastwood cần nữ chạy bàn có kinh nghiệm , nhanh nhẹn sạch sẽ ! Làm việc full time hoặc part time. Nơi làm việc hoà đồng và thân thiện Lương cao cho người thật sự có kinh nghiệm ($15 - $17/h ) Cũng cần nam phụ bếp có kinh nghiệm và nhanh nhẹn (lương cao) Liên lạc EXPIRED6558899 để có việc làm ngay ! ( call only ! Không trả lời tin nhắn )


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 23/01/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 551


Liên hệ | Terms of service | Sitemap