Melbourne - Việc Làm - Nếu bạn Cần việc làm

Nếu bạn Cần việc làm

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Nếu bạn Cần việc làm : Nhà hàng việt hotpot & Bbq ở Footscray  gần trạm xe lửa va bus đang cần người chạy bàn, ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm, bạn chưa có kinh nghiệm sẽ được Training. Nơi làm việc thoải mái,vui vẻ, moi người thân thiện, bao ăn thoải mái Sometimes co nguoi sẽ đưa về khi xong trễ nếu các bạn ở quanh vùng sunshine, st albans, Footscray, và có chỗ đậu xe nếu bạn lay xe Lương được trả theo kinh nghiệm Xin liên hệ :EXPIRED6272829 Cảm ơn


Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE

Ngày Đăng: 22/04/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 405


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap