Sydney - Việc Làm - NSW. Shop nail cần thợ

NSW. Shop nail cần thợ

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

NSW. Shop nail cần thợ bột, trả lương cao Shop nail kế station Arncliffe, NSW cần thợ bột làm thứ 4-5-6-7 Cần thợ bột biết làm waxing và SNS Trả lương cao cho người có tay nghề Shop ít thợ, môi trường làm việc rất thoải mái Liên lạc EXPIRED1 935 969 để có việc làm ngay


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 19/05/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 191


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap