Sydney - Việc Làm - NSW: Nhà hàng vùng Marrickville

NSW: Nhà hàng vùng Marrickville

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

NSW: Nhà hàng vùng Marrickville NSW cần tuyển chạy bàn và phụ bếp Shop có thể training nếu chưa có kinh nghiệm Ưu tiên cho nhân viên nam làm phụ bếp Làm full time hoặc part time Liên hệ EXPIRED2 240 091 để biết thêm chi tiết


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 16/02/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 374

Liên hệ | Terms of service | Sitemap