Sydney - Việc Làm - NSW: Can nhan vien chay

NSW: Can nhan vien chay

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

NSW: Can nhan vien chay ban nha hang o Chatswood Nha hang Viet nam gan ga Chatswood can nhan vien chay ban lam viec full-time va part-time -Dieu kien co kinh nghiem va biet tieng anh gioi. -Moi truong lam viec thoai mai va chuyen nghiep, luong cao theo dung kha nang. Xin lien he EXPIRED5 107 578 hoac gui CV den email: info.vnrestaurant@gmail.com


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 24/03/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 348


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap