Sydney - Việc Làm - NHÀN VĨỂN SCAN HÀNG TRONG KHO Nói dưoc tiếng

NHÀN VĨỂN SCAN HÀNG TRONG KHO Nói dưoc tiếng

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

NHÀN VĨỂN SCAN HÀNG TRONG KHO Nói dưoc tiếng Anh. Công việc íull-time. lâu dài. Làm trong kho giầy (warehoưse) Victor Footwear P/L 15 george Young St, Aưbưrn NSW L/l: 8667 2555


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 06/05/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE10

Lượt Xem: 364


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap