Melbourne - Việc Làm - Melbourne Job Seafood Shop ở

Melbourne Job Seafood Shop ở

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Melbourne Job Seafood Shop ở Coburg Market cần bạn nam phụ việc buổi chiều Có public transport thuận tiện và có car park cho bạn nào đi xe riêng Thời gian: 1pm-6pm thứ 4-5-6 Hoặc bạn có thể discuss với chủ về giờ start phù hợp nhưng prefer làm được tới 6pm Liên lạc: chú Tố EXPIRED6 870 788 Thanks ad


Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE

Ngày Đăng: 17/03/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 2181    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap