Sydney - Việc Làm - Kiếm người phụ việc

Kiếm người phụ việc

Cần Người Phụ Việc cắt cỏ làm vườn. Phải có sức khỏe và siêng năng. Sẽ đưa rước nếu sống lân cận vùng Cabramatta. Xin liên lạc: Dũng 0421142425
Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 08/01/2021

Liên Hệ:

Tên: LE30

Lượt Xem: 64

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


Terms of service Liên hệ Sitemap