Sydney - Việc Làm - Không cần kinh nghiệm. Bạn

Không cần kinh nghiệm. Bạn

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Không cần kinh nghiệm. Bạn nào có sức khỏe, siêng năng, chịu khó và muốn có công việc ổn định, hãy đến làm tạp vụ ở Tiệm thịt Cabramatta. Bảo đảm lương cao. Mọi chi tiết liên hệ EXPIRED4327287. No experience is welcome to apply. If you are strong, work hard and want a stable job, contact EXPIRED4327287 to work as a labourer in a Butcher shop in Cabramatta. You will have high pay in return of your hard work.


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 13/06/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 192


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap