Sydney - Việc Làm - —JOB— Cần thợ Nail lam Bột & Tay chan nuoc

—JOB— Cần thợ Nail lam Bột & Tay chan nuoc

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Dau nam moi 2021 - Shop nail gan tram xe lua Burwood can tho lam Bot & Tay Chan Nuoc son shellac dep nhe. Cho lam luon luon vui ve, hoa dong va dam bao cong viec day du quanh nam cho cac chi em. - Chi em nao can xin lien lac EXPIRED2102352 hoac EXPIRED5770666 nhe. ( neu khong tra loi dt vui long de lai tin nhan) Chuc tat ca anh chi em * Nam moi An Khang Thinh Vuong- Phat Tai Phat Loc*


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 11/02/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 306

Liên hệ | Terms of service | Sitemap