Sydney - Việc Làm - Hiring

Hiring

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Shop thịt tại Eastwood cần nhiều nhân viên. Cần : + sư phụ ra thịt - lương cao + nam phụ việc linh tinh + nữ bán hàng biết tiếng phổ thông hoặc tiếng quảng- ko kinh nghiệm sẽ được huấn luyện. Báo thuế super, làm được nhiều ngày. Shop gần xe lửa. Liên lạc EXPIRED5975599


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 15/06/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 155


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap