Sydney City - Việc Làm - Hiện tại shop Nails mình cần nhiều thợ bột, SNS, chân tay nước

Hiện tại shop Nails mình cần nhiều thợ bột, SNS, chân tay nước

Quảng cáo đã bị xóa.

Shop nails vùng Hunter Valley ( Cessnock, Singleton, Muswellbrook)
Lương trả theo tay nghề ( bảo đảm cao nếu bạn làm được việc)
Chế độ Bao ăn, bao uống, bao ở cho các bạn thích làm xa, chỗ làm việc thoải mái và hoà đồng vui vẻ.




Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY CITY

Ngày Đăng: 05/10/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 676

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap