Cartwright - Việc Làm - Hiện tại cần người nhận hàng (parcel) về nhà làm tại Sydney

Hiện tại cần người nhận hàng (parcel) về nhà làm tại Sydney

Quảng cáo đã bị xóa.

Công việc đơn giản chỉ là nhận hàng order cho bên mình, nếu hàng bị missed thì cần lên Post hoặc Pick Up Point để lấy hàng.
Công việc nhỏ thích hợp cho các mom ở nhà cần thu nhập nhỏ only
Mỗi parcel (tracking number) $10
Nhận hàng của Au Post, DHL, Fedex, Cas Au, Fastway, Startrack,......
Liên Hệ

Khu Vực: CARTWRIGHT

Ngày Đăng: 15/11/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 117

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap