Brisbane - Việc Làm - Hi mọi người, Tiệm Phở

Hi mọi người, Tiệm Phở

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Hi mọi người, Tiệm Phở Queue annerley cần tìm all rounder (phụ bếp và chạy bàn) làm tối thứ 4,5,6. Text message only: EXPIRED9 696 929 để phỏng vấn. Cảm ơn mn đã đọc tin


Liên Hệ

Khu Vực: BRISBANE

Ngày Đăng: 09/03/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 380


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap