Melbourne - Việc Làm - Hi mọi người Shop Nail

Hi mọi người Shop Nail

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Hi mọi người Shop Nail cần tuyển thợ bột, lương trả theo tay nghề, ngày giờ làm linh hoạt, chỗ làm thân thiện, gần Station và trong Shopping Center. Có pick up ở St Albans và Sunshine. Vui lòng liên hệ chị Vanessa EXPIRED4002309 để biết thêm thông tin. Thank Ad ❤️


Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE

Ngày Đăng: 31/05/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 359


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap