Sydney - Việc Làm - Hi cả nhà. Company mình

Hi cả nhà. Company mình

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Hi cả nhà. Company mình đang kiếm lái xe vùng Mascot, Liverpool hay ở Campbelltown ( bạn có thể chọn vùng phù hợp với nơi bạn ở). Yêu cầu: - Bằng lái Full của Úc, tối thiểu 6 tháng. - driving record check - Police Check - Bằng RSA (Responsible Service of Alcohol ) - tiếng anh cơ bản Mọi thông tin cụ thể và chi tiết công việc, làm ơn liên lạc với: Duy: EXPIRED0892202 Looking for delivery drivers to work at Mascot area or Liverpool/Campbelltown area. Requirements : -Full Australian License at lease 6 months. -driving record check -Police Check -RSA (Responsible Service of Alcohol) -able to speak and understand English. Please contact Duy for an interview. EXPIRED0892202


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 10/06/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 397


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap