Sydney - Việc Làm - Hens

Hens

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

CJ ARTISTRY cần thợ !!!! Thợ ACRYLIC - Tay chân nước - Làm việc full time hoặc part time -Lam việc có khai thuế Không cắt ngày vào mùa đông - Vị trí Granville - paramatta (bên cạnh station và có bãi đậu xe tại chỗ) Gọi điện thoại hoặc nhắn tin: EXPIRED6 764 725 www.cjartistry.com.au


Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY

Ngày Đăng: 10/05/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 505


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap