Victoria - Việc Làm - Hãng tại Epping Vic cần

Hãng tại Epping Vic cần

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Hãng tại Epping Vic cần tuyển nam nhân viên đứng máy. Nhiều cơ hội để học hỏi kỹ nghệ cao 4.0 Giờ làm việc 7am - 3.30pm và 3.30pm - 11pm nhiều overtime. Liên lạc A Sơn EXPIRED0 442 834. Email steve.n@innovationcutting.com.au


Liên Hệ

Khu Vực: VICTORIA

Ngày Đăng: 04/05/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 313


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap