Victoria - Việc Làm - Hãng tại Epping Vic cần

Hãng tại Epping Vic cần

Hãng tại Epping Vic cần tuyển nam nhân viên đứng máy. Nhiều cơ hội để học hỏi kỹ nghệ cao 4.0 Giờ làm việc 7am - 3.30pm và 3.30pm - 11pm nhiều overtime. Liên lạc A Sơn 0490 442 834. Email steve.n@innovationcutting.com.au


Liên Hệ

Khu Vực: VICTORIA

Ngày Đăng: 04/05/2021

Liên Hệ:

Tên: LE30

Lượt Xem: 137


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap