Victoria - Việc Làm - Hãng sắt ở gần vùng

Hãng sắt ở gần vùng

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Hãng sắt ở gần vùng Clayton đang cần người làm full-time, part-time (Process workers). Không yêu cầu kinh nghiệm. Lương trả đúng luật ($25/hr - Casual), có khai thuế và superannuation đầy đủ. Xin vui lòng liên hệ Minh EXPIRED1 087 678 để biết thêm thông tin chi tiết. NO INBOX.


Liên Hệ

Khu Vực: VICTORIA

Ngày Đăng: 12/04/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 456


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap