Moorebank - Việc Làm - Hãng cần người làm việc lâu dài vùng Moorebank, NSW

Hãng cần người làm việc lâu dài vùng Moorebank, NSW

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Cần người lắp ráp tấm kim loại (sheet metal) và vận hành máy. Làm việc lâu dài (permanent).
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở nhà máy/ hãng xưởng.
Công việc làm lâu dài, do hiện tại công ty đang phát triển kinh doanh.
Lương và các phúc lợi đầy đủ.
Có thể được training bằng tiếng Việt nếu cần thiết.
Liên Hệ

Khu Vực: MOOREBANK

Ngày Đăng: 05/11/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 199

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


Terms of service Liên hệ Sitemap