Carole Park - Việc Làm - Hãng bê tông Precast Concrete tại Carole Park cần tim công nhận có kinh nghiệm đúc bê tông cho các cổng việc

Hãng bê tông Precast Concrete tại Carole Park cần tim công nhận có kinh nghiệm đúc bê tông cho các cổng việc

Quảng cáo đã bị xóa.

Hãng bê tông Precast Concrete tại Carole Park cần tim công nhận có kinh nghiệm đúc bê tông cho các cổng việc: lập & tước khuôn, sơ chế, cùng cố daỵ buộc, hoàn tat bô tông, vá bê tông vận hành giàn... cần người đáng tin cậy, tinh thần lam việc cao va có phương tiện di chuyển riêng.
Liên Hệ

Khu Vực: CAROLE PARK

Ngày Đăng: 16/10/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: KIM90

Lượt Xem: 338

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap