Melbourne - Việc Làm - [Góc việc làm] Steakhouse Grill

[Góc việc làm] Steakhouse Grill

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

[Góc việc làm] Steakhouse Grill 66 Docklands, available position (full time or casual) -Demi chef -Chef de partie Prefer applicants who have experienced in pan section, please send your resume to; chefrinokim@gmail.com EXPIRED0 159 531 Rino Kim Mọi người liên lạc trực tiếp với head chef nha, cần người làm vào t2-3,4 Head chef người hàn rất đáng iu và chỉ dạy rất tận tình nha, điêu làm chó luôn! 🐶 Speak English only please!
Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE

Ngày Đăng: 30/01/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 215

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap