St Peters - Việc Làm - Fish&chip khu St Peters cần 1 bạn nữ phụ việc siêng năng chăm chỉ

Fish&chip khu St Peters cần 1 bạn nữ phụ việc siêng năng chăm chỉ

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Làm từ 4.30 - 8.30 các tối trong tuần ( flexible)
Cần nhanh nhẹn có kinh nghiệm khá tiếng anh


Liên Hệ

Khu Vực: ST PETERS

Ngày Đăng: 09/11/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 474


1    2    3    4    5    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap