Melbourne - Việc Làm - Farm táo thu hoạch cần

Farm táo thu hoạch cần

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Farm táo thu hoạch cần người hái, đưa rước quanh vùng Richmond. Lương 16$/1h trả hằng tuần. Ai cần xin liên hệ trực tiếp sđt EXPIRED6269789. Thanks!


Liên Hệ

Khu Vực: MELBOURNE

Ngày Đăng: 28/01/2021

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE30

Lượt Xem: 522


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    >>
Liên hệ | Terms of service | Sitemap