Newcastle Region - Việc Làm - Elly’s Nails Greenhills in Stockland Greenhills Newcastle cần thợ

Elly’s Nails Greenhills in Stockland Greenhills Newcastle cần thợ

Shop lớn rộng trong vùng công việc ổn định
Có thể lảm part-time hay fulltime. Super và thuế đầy đủ.
Bao ăn ở nếu ở xa đến,có nhà riêng cho thợ ở
Liên Hệ

Khu Vực: NEWCASTLE REGION

Ngày Đăng: 11/11/2020

Liên Hệ: 0401 331 880

Tên: LE20

Lượt Xem: 205

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap