Homebush - Việc Làm - Cửa hàng bán máy móc , dụng cụ cần bạn nữ bán hàng vùng Homebush

Cửa hàng bán máy móc , dụng cụ cần bạn nữ bán hàng vùng Homebush

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Khu vực : DFO Homebush và Rhodes shopping center
Yêu cầu : Tuổi :25-35
Nhanh nhẹn - Có trách nhiệm
Tiếng Anh tốt - ( nếu có Tiếng Hoa là lợi thế )
Ngày làm : thứ 2-6-7-Chu nhat (9:30-17:30)
Liên Hệ

Khu Vực: HOMEBUSH

Ngày Đăng: 29/11/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 259

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap