Bayswater - Việc Làm - Công ty đang cần tuyễn nhân viên full time bên khâu dệt ở Bayswater

Công ty đang cần tuyễn nhân viên full time bên khâu dệt ở Bayswater

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Nam tuổi từ 20 đến 35 quốc tịch Úc hoặc thường trú , khai thuế
Lương bắt đầu $24+
Công việc nhẹ nhàng
Liên Hệ

Khu Vực: BAYSWATER

Ngày Đăng: 01/12/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 260

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap