Adelaide City - Việc Làm - Công ty Central Beauty cần tuyển thợ chân tay nước , SNS , bột

Công ty Central Beauty cần tuyển thợ chân tay nước , SNS , bột

Làm tay chân nước : 120$- 140$
Làm chuyên SNS : 170$ - 180$ / ngày .
Làm chuyên Acrylic ( bột ) : 210$ / ngày . Biết quản lí 220$/ ngày.
Có thể training nhanh lên SNS , bột
Đảm bảo mùa đông làm 5 ngày/ tuần .
Có khai thuế và đóng super đầy đủ
Liên Hệ

Khu Vực: ADELAIDE CITY

Ngày Đăng: 11/10/2020

Liên Hệ: 0432 036 125

Tên: LE20

Lượt Xem: 52

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    >>

© RaoVatUc.com 2014-2020 - All Rights Reserved Terms of service Liên hệ Sitemap