Adelaide City - Việc Làm - Công ty Central Beauty cần tuyển thợ bột ( Acrylic ) , SNS

Công ty Central Beauty cần tuyển thợ bột ( Acrylic ) , SNS

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Mức lương 200-210$ / ngày (8,5 giờ ) có bonus mỗi tuần đông khách !
Thứ 5 làm thêm giờ + 40$
Thuế và super được đóng đầy đủ
Công ty chúng tôi chuẩn bị mở thêm chi nhánh nên mùa đông các bạn sẽ làm xuyên suốt không bị mất nhiều ngày làm
Liên Hệ

Khu Vực: ADELAIDE CITY

Ngày Đăng: 29/11/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 178

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.


1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap