Sydney City - Việc Làm - Chuyển đổi kinh nghiệm thành bằng cấp tại Úc, Lấy LICENSE cho các ngành Trades và Builder

Chuyển đổi kinh nghiệm thành bằng cấp tại Úc, Lấy LICENSE cho các ngành Trades và Builder

Quảng cáo này đã hết hạn sau 2 tuần.

Hầu hết tất cả các ngành nghề đều được áp dụng vào quá trình chuyển đổi sang bằng cấp như:
Certificate I in Construction Certificate III in Bricklaying/Blocklaying Certificate III in Carpentry Certificate III in Construction Waterproofing Certificate III in Engineering - Fabrication Trade Certificate III in Painting and Decorating Certificate III in Wall and Ceiling Lining Certificate III in Wall and Floor Tiling Certificate IV in Building and Constrction (Building) Certificate IV in Plumbing and Services Certificate III in Plumbing Certificate III in Roof Plumbing Certificate III in Solid Plastering Certificate III in Carpentry and Joinery Certificate III in Concreting Certificate III in Joinery Certificate III in Cabinet Making Certificate III in Glass and Glazing Certificate III in Landscape Construction Certificate III in Parks and Gardens Advanced Diploma of Building and Construction (Management) Advanced Diploma of Civil Construction Diploma of Civil Construction Management Certificate III in Civil Construction (General Stream Only) Certificate II in Construction Pathways Certificate III in Steelfixing Certificate III in Electrotechnology Electrician Certificate IV in Electrotechnology - Systems Electrician Certificate III in Automotive Body Repair in Technology Certificate III in Automotive Refinishing Technology Certificate III in Automotive Diesel Engine Technology Certificate III in Automotive Electrical Techology Certificate III in Automotive Electrical Techology Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology Certificate III in Light Vehicle Mechanical Technology Certificate IV in Automotive Mechanical Overhauling Certificate IV in Automotive Mechanical Overhauling Diploma of Automotive Management Diploma of Automotive Technology Diploma of Automotive Technology Certificate III in Engineering - Mechanical Trade Certificate IV in Engineering Diploma of Engineering – Technical Diploma of Engineering - Advanced Trade Certificate II in in Split Air-conditioning and Heat Pump Systems Certificate III in Air-conditioning and Refrigeration Certificate IV in Air-conditioning and Refrigeration Servicing Diploma of Air-conditioning and Refrigeration Engineering Advanced Diploma of Electrical - Engineering Advanced Diploma of Air-conditioning and Refrigeration Engineering Certificate III in Hospitality Certificate IV in Hospitality Diploma of Hospitality Management Advanced Diploma of Hospitality Management Certificate III in Patisserie Certificate IV in Patisserie Diploma of Business Administration Diploma of Project Management Advanced Diploma of Leadership and Management Advanced Diploma of Marketing and Communication Advanced Diploma of Management (Human Resources) Certificate III in Early Childhood Education and Care Diploma of Early Childhood Education and Care Certificate III in Individaul Support Certificate IV in Community Services Certificate IV in Ageing Support Diploma of Beauty Therapy Graduate Certificate in Hairdressing Cerative Leadership Certificate II in Retail Cosmetics Diploma of Salon Management Certificate IV in Massage Therapy Diploma of Remedial Massage
Ngoài ra chúng tôi hỗ trợ các đối tượng cần chứng chỉ hành nghề gồm
- Khóa học 1 ngày
- Khóa học ngắn hạn
Với đa dạng bằng cấp chuyển đổi, bạn có thể sử dụng để xin việc, đăng ký giấy phép kinh doanh, đăng ký giấy phép hành nghề và sử dụng xét duyệt tay nghề định cư ở một số ngành nghề nhất định và rất nhiều mục đích khác.
Liên Hệ

Khu Vực: SYDNEY CITY

Ngày Đăng: 11/12/2020

Liên Hệ: EXPIRED

Tên: LE20

Lượt Xem: 349

Đăng tin miễn phí Click here!.

Xóa quảng cáo này Click here!.
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    >>

Terms of service Liên hệ Sitemap